Bestyrelse

Forældrebestyrelse:

Du kan få indflydelse på dagligdagen i dit barns daginstitution gennem forældrebestyrelsen.

Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af institutionen indenfor de mål og rammer borgerrepræsentationen har fastsat.

Personalets forventninger til bestyrelsen:

Et arbejdsfællesskab, hvor alle hver især viser interesse og er aktive i samarbejdet.

Vi ser samarbejdet, som meget givtigt, når det er gensidigt og respektfuldt.

Vi forventer anerkendende dialog i samarbejdet.

Respekt om personalets faglige viden.

Åbenhed og loyalitet - kritik skal komme på rette sted.

Synlighed overfor andre forældre.

Give en hjælpende hånd ved arrangementer.