Personale

Vi er et stort hus med mange ansatte med mange forskellige kompetencer. Vi har idrætsprofil cerficeret gennem VIA/Århus universitet - vores pædagogiske fundament er "læring gennem kroppen".

Personalet er fordelt således:

Institutionsleder 

Afdelingsleder i børnehaven

Afdelingsleder i vuggestuen

Pædagoger

Pædagogiske assistenter

Medhjælpere

Køkkenpersonale

I Børnenes Idrætshus er personaletimer afhængig af det børnetal vi har, samt den lønsum dette udløser.
Herudover har vi i perioder yderligere tilknyttet vikarer, støttepædagoger, studerende, personer i virksomhedspraktik og løntilskud, personer i seniorjob, flex job mv.


Vi er en personalegrupe i udvikling med fokus på respekt og samarbejde. Vi sætter pris på hinandens forskelligheder og er alle ansvarlige for, at Børnenes Idrætshus er et rart at være sted for både børn og voksne.

Da personalet er ansat i hele huset, er personalet fleksibelt med hensyn til at hjælpe hinanden i vuggestue og børnehaven. Personalet arbejder på tværs af afdelingerne i ferier mv., når børnetallet er lavt.

Personalet kan også fleksibelt rokere i huset mellem stuer, teams og afdelingerne. Dels efter eget ønkse om nye udfordringer samt ved behov for omfordeling af ressourcer eller kompetencer, for at øge den pædagogisk kvalitet.

Der foretages en Trivselsmåling hver andet år i Solrød kommune, senest i 2020. Der arbejdes med Trivselsmålingen i MED udvalget, som består af ledelse, personalerepræsentanter og AMR. Udvalget vurderer ved hver Trivselsmåling, hvilken indsats der vil styrke trivslen bedst muligt til gavn for kerneopgaven. Bestyrelsen involveres ligeledes i Trivselsmålingen.

 

Siden er sidst ændret: 14-09-2020 Til top