I Børnenes Idrætshus udvikler og stimulerer vi børnenes tryghed, trivsel, nysgerrighed og læring gennem idræt, leg og bevægelse.

Vores mission i Børnenes idrætshus tager udgangspunkt i regeringsens dagtilbudsudspil.

Gode dagtilbud skaber sammen med forældrene glade og trygge børn. De bidrager til at udvikle børnenes legeevne, børnenes motivation for at lære og giver børnene tiltro til deres egne evner. Gode dagtilbud giver barnet omsorg, vækker børnenes nysgerrighed, udvikler deres sociale og personlige kompetencer, giver dem et rigt sprog, arbejder med krop og bevægelse og forståelse for kultur og naturfænomener. Dagtilbud er et socialt fællesskab, hvor alle er deltagere og lærer at navigere i konflikter og håndtere dem.

http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbudsaftalen/en-styrket-paedagogisk-laereplan/