Idræt, leg og bevægelse

Børnenes Idrætshus er Solrød kommunes Idræt, leg og bevægelses daginstitution. Vi arbejder med pædagogisk idræt og tænker kroppen ind i læring i alle sammenhænge. Vi arbejder med "stor krop" hvor vi løber, hopper, springer, spiller bold, cykler og andre aktiviteter der styrker grovmotorik, mod og samarbejde. Vi arbejder også med "lille krop" hvor vi har fokus på selvhjulpenhed, laver perler, farve og andre kreative aktiviteter der styrker finmotorikken, vi øver balance og ro bl.a. gennem yoga og andre stille aktiviteter med kroppen i fokus.

I Børnenes Idrætshus arbejder vi med Idræt, leg og bevægelse ud fra 3 værdiggrunde

- Glæde – Børn bliver glade ved at bevæge sig - Når børn oplever samspil barn/barn og barn/voksen skaber det glæde             

- Udfordring ­– Præsenterer børnene for forskellige bevægelseslege og sværhedsgrader i legene, således at de bliver udfordret 

- Fantasi – Vi skal give børnene mulighed for at bruge deres fantasi – vi skal gribe/fange børnenes idéer

Vi benytter Solrød idrætscenter, vi løber med vores børnehavebørn, vi har videreuddannet medarbejdere på Køge musikskolen, som laver musik og bevægelses hold for børn og vi har uddannet medarbejdere som børneyogalærer.   

Hele Børnenes Idrætshus personale er i pædagogisk idræt i 2020. Ligesom vi fremover vil efteruddanne nye medarbejdere.

 

Siden er sidst ændret: 14-09-2020 Til top