Pædagogiske læreplaner og tilsyn

I Børnenes Idræsthus arbejder vi udfra de kommunale, normeringer, retningslinjer og strategier samt den givne lovgivning på dagtilbudområdet.

Pædagogisk læreplan:

Børnenes Idrætshus lokale pædagogiske læreplan 2020.

Den vil være rammesættende og retningsgivende for det arbejde vi udfører, med udgangpunkt i;

- De Styrkede læreplaner, regeringsvedtaget i 2018

- Solrød kommunes Medieguide, vedtaget i 2019

- Solrød kommunes Dannelsesstrategi, vedtaget i 2020

- Solrød kommunes Den gode overgang, vedtaget 2020

 

Seneste tilsynsrapport;

Tilsynsrapport 2020

Siden er sidst ændret: 18-11-2020 Til top