Sygdomspolitik

Baggrund for denne folder: I Børnenes Idrætshus oplever vi periodevis, at børn bliver afleveret ’småsyge’ i institutionen. Det resulterer i at vi kan have svært ved at bryde smittekilder med det resultat at de øvrige børn og personale smittes. Et barn der ikke er helt rask, smittes hurtigere end raske børn, da deres immunforsvar i forvejen er belastet, det er derfor en kortsigtet løsning at sende barnet afsted før de er helt raske. Sygdomspolitikken tager udgangspunkt i de regler og anbefalinger sundhedsstyrelsen har på området. Vi ønsker med denne folder at nedsætte antallet af sygedage hos børn og personale. Ved at få nedskrevet vores grænseværdier omkring sygdom hos børn, håber vi at kunne mindske tvivlen om, hvornår et barn er raskt nok til at kunne følge en dagligdag i Bølgen. I folderen vil vi beskrive hvilke kriterier, personalet handler ud fra, når vi ringer jeres syge barn hjem. Vores ønske er at skabe et godt og sundt miljø for alle børn og voksne i Børnenes Idrætshus.

Link til Sygebørn.dk (her kan du/I læse om symptomer, hvornår du/I skal kontakte læge og hvornår barnet må komme i dagtilbud)

Link til Sundhedsstyrelsen anbefalinger

Link til Sygepolitik i Børnenes Idrætshus

Siden er sidst ændret: 15-09-2020 Til top